Skodjesoga. Bind 2

Ved allfarvegen

kr 490,00

Skodjesoga tek føre seg historia til tidlegare Skodje kommune, som i 2020 vart ein del av nye Ålesund kommune. Band 2 fortel om moderniseringa av samfunnet etter 1894 – frå jordbruk til industri og servicenæringar, etablering av kommunen og offentlege tenester og oppblomstring av organisasjonar og kulturliv.

Produktnummer: 9788283051131 Kategorier: ,

Skodje har dei siste hundreåra vore kjend som skogkommunen på Sunnmøre, og landbruket var heilt fram til 1930-åra den berande næringa i kommunen. Etter den tid har industri- og servicenæringane teke over. Plasseringa av Skodje, som ligg nær regionsenteret Ålesund, har gjort kommunen attraktiv for busetjing og bedriftsetablering. Dei siste tiåra har Skodje vore blant kommunane i fylket med sterkast folketalsvekst. Det kjem ikkje berre av tilgjengeleg areal, men av eit breitt folkeleg engasjementet, som har plassert kommunen mellom dei fremste innanfor kulturlivet i regionen.

I band 2 av Skodjesoga får du mellom anna vite meir om kommunen som har vore vertskap for Fjord Cadenza-festivalen, som har vore ein god heimstad for menneske med funksjonsvariasjonar, som vart utnemnd til verdikommune, og som har hatt grender med livskraft og vilje til sjølvhevding. Boka fører kommunesoga fram til Skodje vart ein del av nye Ålesund kommune i 2020.

Skodjesoga i to band vart mogleg etter at Skodje sogelag fekk testamentert ein arv etter Olav Løvold (1910–2004). Tidlegare Skodje kommune har bidratt økonomisk, slik at sogelaget kunne engasjere Historisk institutt ved Høgskulen i Volda til å ta på seg prosjektet. Faghistorikarane Eldar Høidal ved stiftinga Viti (tidlegare Musea på Sunnmøre) og Harald Johannes Krøvel ved Høgskulen i Volda fekk oppdraget med å skrive bygdesoga.

  • Utgitt: Oktober 2021
  • ISBN: 9788283051131
  • Antall sider: 356
  • Format: 23,7 x 28,4 cm
  • Leveringstid: 2-5 virkedager
  • Innbinding: Hard perm

Heimen nr. 4/2023

Bygdebladet 29.10.21 (betalingsmur)

Sunnmørsposten 25.10.21 (betalingsmur)

Bygdebladet 13.08.21