Eldar Høidal

Eldar Høidal (f. 1956) har historie hovudfag frå Universitetet i Trondheim og arbeidde som journalist og frilanshistorikar før han vart tilsett som historikar ved Møbelmuseet i Sykkylven i 1995. I dag er han førstekonservator ved stiftinga Viti (tidlegare Musea på Sunnmøre) og framleis knytt til Møbelmuseet. Han har skrive ei rekkje bøker, mellom anna om møbelbedriftene Stokke og Ekornes, og 100-årshistoriene til møbelbransjeforeiningane på arbeidstakar- og arbeidsgjevarsida. Han skreiv allmennsogedelen i fire band av busetnadssoga for Volda. Høidal har også skrive norsk skøytesports historie.

Bøker og utgivelser

Bilde av forsida av boka Skodjesoga band 2

Skodjesoga. Bind 2

Ved allfarvegen

kr 490,00
Kjøp nå