Om forlaget

Museumsforlaget er et nisjeforlag som utgir bøker om kulturarv. Vi satser på historie, arkeologi og andre fag som forteller om fortid og nåtid for framtida.

Museumsforlagets utgivelser har høy faglig kvalitet, og forlaget er godkjent som publiseringskanal for vitenskapelig publisering. Våre engasjerte medarbeidere har lang erfaring fra forlagsbransjen og gir våre forfattere og oppdragsgivere trygg personlig oppfølging. Museumsforlaget er eid av Museene i Sør-Trøndelag (MiST) og har kontor i Trondheim.

Filoverføring

Kontakt post@museumsforlaget.no for informasjon om filoverføring.