Byens vann

Trondheims vann- og avløpshistorie

kr 450,00

I Byens vann fortelles historien om Trondheims vann- og avløpssystemer fra slutten av 1700-tallet og frem til i dag. Historikerne Merete Røskaft og Per Østby behandler her en viktig del av Trondheims infrastruktur. Hvorfor – og hvordan – ble vann- og avløpstjenestene etablert? Hvilke utfordringer sto byens ledelse overfor og hva var betingelsene for å løse dem? Hvordan var Trondheim i de ulike periodene som beskrives, og hvordan var det å være innbygger i byen da? Å skrive om det rene og det skitne vannet handler om vann- og avløpsetatens liv og virke, men det er også en måte å komme under huden på livet i byen.

Produktnr: 9788283050943 Kategori:

I dag kommer Trondheims gode drikkevann fra Jonsvatnet. Det brukte vannet fra husholdningene i byen ledes via rørsystemer til avanserte renseanlegg på Høvringen og Ladehammeren.

I 1777 ble inntaksdammen for byens første vannverk åpnet. Organist, komponist og overbranndirektør Johan Daniel Berlin (1714–1787) hadde tegnet damanlegget. Fra dammen og ned til byen løp det ledninger av uthulete furustokker som var bundet sammen med metallkrager. Dammen ble ødelagt flere ganger av flom, og oppover Ilavassdraget ble det med tiden bygget flere dammer, med Theisendammen som hoveduttak.

Fra 1860-tallet ble et nytt vannverk bygget med metallrør, og med det kunne byens brannvesen slukke branner mer effektivt enn før. Den kjente stadsingeniør Carl Adolf Dahl (1828–1907) konstruerte både vannverk og spillvannsnettet som etter hvert ble lagt under byens gater. Trondheims vann- og avløpssystemer har gjennomgått store endringer frem til i dag. Både drikkevann og spillvann renses i nøye overvåkede prosesser.

Historien om denne typen infrastruktur og dens samfunnsmessige betydning har ikke vært fortalt tidligere. Selv i dag er byens vann- og avløpstjenester og de som jobber med det lite synlig for de fleste. Hvordan ble vann- og avløpstjenestene etablert? Hvilke utfordringer sto byens ledelse overfor, og hvordan løste de dem? Ved å gi svar på disse spørsmålene viser forfatterne også hvordan Trondheim utviklet seg, og hvordan folk levde i byen før. Med fortellingen om det rene og det skitne vannet kommer vi tett på Trondheims historie.

  • Utgitt: November 2021
  • ISBN: 9788283050943
  • Antall sider: 352
  • Leveringstid: 2-5 virkedager
  • Innbinding: Hard perm

Nidaros.no 19.11.21