Merete Røskaft

Merete Røskaft (f. 1967) er dr.art. i historie fra 2003 på avhandlingen Maktens landskap. Sentralgårder i Trøndelag ved overgangen fra vikingtid til kristen middelalder, ca. 800–1200. Hun har arbeidet med forskning, undervisning og formidling ved NTNU, Høgskulen i Volda og Universitetet i Nordland, og er for tiden ansatt som seniorrådgiver hos Vitenskapsselskapet (DKNVS), med spesielt ansvar for publikasjoner og formidling. Røskaft har publisert en rekke bøker, blant annet Trøndelags historie (2005), Trondheim 1814 (2014) og Håløygriket. Nordlands historie 1. Før 1600 (2015).

Foto: Thor Nielsen, DKNVS.

Bøker og utgivelser

Bilde av forsida av boka Byens vann. Trondheims vann- og avløpshistorie

Byens vann

Trondheims vann- og avløpshistorie

kr 450,00
Kjøp nå