May Kari Wagenius Distad

May Kari Wagenius Distad (f. 1952) er utdannet faglærer ved Statens lærerhøgskole i husstell på Stabekk. Hun har lang og allsidig undervisningserfaring fra både grunnskolen og videregående skole. Hun har blant annet gitt ut læreverket Kokkespirer mot full blomstring (2013) sammen med Else Marie Øvrebø.