Ivar Berg

Ivar Berg er professor i nordisk språkvitskap ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) og forskar på korleis norsk språk har utvikla seg gjennom historia. Ved sida av lærebøker og populærvitskaplege framstillingar har han skrive ei rekkje vitskaplege artiklar om ulike sider ved norsk språkhistorie. 

Foto: NTNU

Bøker og utgivelser

Bilde av forsida av boka Namn langs Orkla

Namn langs Orkla

Namnehistorie frå Orkelsjøen til Orkedalsøren

kr 390,00
Kjøp nå