Kjønn i isen

Fragmenter til ei ny polarhistorie

  • Silje Gaupseth og Marit Anne Hauan (red.)

kr 430,00

Boka Kjønn i isen utfordrer ideen om de arktiske strøk som den maskuline mannens domene. Vi møter både mannlige og kvinnelige polarforskere, fangstfolk og kunstnere. Gjennom ni kapitler inspirerer forfatterne til nytenkning om hva en helhetlig polarhistorie anno 2024 bør og kan være. Hva er det som skjer dersom vi avkler noen av de kjønnede sannhetene om polarområdenes historie?

Innkjøpt av Norsk kulturråd.

Produktnr: 9788283051292 Kategorier: , ,

Boka Kjønn i isen utfordrer ideen om de arktiske strøk som den maskuline mannens domene. Vi møter både mannlige og kvinnelige polarforskere, fangstfolk og kunstnere. Gjennom ni kapitler inspirerer forfatterne til nytenkning om hva en helhetlig polarhistorie anno 2024 bør og kan være. Hva er det som skjer dersom vi avkler noen av de kjønnede sannhetene om polarområdenes historie?

Fra ulike faglige ståsted, og gjennom et bredt tilfang av kilder, tar bidragsyterne tak i noen av de kjønnede forestillingene som preger fortellinger om polarområdene i litteraturen, i kunsten og på museum. En slik forestilling gis liv i det velkjente bildet av den heltemodige mannen – oppdageren, vitenskapsmannen eller fangstmannen – som kjemper seg gjennom isødet med mål om å temme, måle eller høste av ressursene i uberørte, jomfruelige områder. Boka utfordrer en slik klassisk forestilling om kjønn og maskulinitet i polarområdene ved å trekke fram normbrytende praksiser i både fortid og nåtid, og ved å se kjønn i sammenheng med en rekke andre forhold som klassetilhørighet, skeivhet, menneske–dyr-relasjoner samt hjemlige og vitenskapelige praksiser.

Ved å legge nye fragmenter til historien trer polarområdene fram i all sin dybde og mangfoldighet.

 

Silje Gaupseth er kulturviter og leder ved Polarmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum. Hun forsker på selvrepresentasjon i polar ekspedisjonslitteratur, og har ledet utstillingsprosjekter som «Polarhistorie på skeiva» sammen med Hauan. Utstillinga resulterte i et bidrag til antologien Skeiv lokalhistorie: Kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser (2022).

Marit Anne Hauan er folklorist med polar kulturhistorie som forskningsfelt. Som redaktør har hun tidligere utgitt Museologi på norsk (2012) og Kjønn på museum (2018). Blant hennes siste bidrag til feltet er boka Polare maskuliniteter – fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time (2021) og utstillinga «Polarhistorie på skeiva» i 2022, som hun kuraterte sammen med Silje Gaupseth.

 

 

 

  • Utgitt: Mars 2024
  • ISBN: 9788283051292
  • Antall sider: 250
  • Format: 17 x 24 cm
  • Leveringstid: 2-5 virkedager
  • Innbinding: Myk perm