Fogderifylket Møre og Romsdal

  • Mads Langnes (red.)

kr 420,00

Møre og Romsdal er ofte omtalt som eit fogderifylke, kjenneteikna av ei rekkje langvarige og utfordrande konfliktar mellom dei tre tidlegare fogderia Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Det har som me skal sjå i denne boka blitt vist til interne kulturelle, administrative og økonomiske interessekonfliktar mellom fogderia i fylket gjennom fleire hundreår, og det blir ofte hevda at den såkalla fogderistriden framleis gjer seg gjeldande også i våre dagar. Som eit resultat av dette, har det ved fleire høve også vorte ytra ønskje om å dele fylket med bakgrunn i desse påståtte fogderivise skilja og konfliktane. Ønsket med denne boka er difor å forske på identitetar, kultur, brytningar, konfliktar og samarbeid i dette fylket, som ligg som eit kulturgeografisk grenseland mellom Vestlandet, Austlandet og Trøndelag. I fleire av artiklane vil målet også vere å utfordre relevansen av og problematisere i kva grad og på kva vis dei påståtte historiske skiljelinene og konfliktane, og dei potensielt reelle eller førestilte fellesskapa, er samtidsaktuelle faktorar i området også i dag.

Forhåndskjøp nå. Kommer i oktober 2022.

Varenummer: 9788283051339 Kategorier: ,
  • Utgitt: Kommer i oktober 2022
  • ISBN: 9788283051339
  • Leveringstid: 2-5 virkedager
  • Innbinding: Myk perm