Fogderifylket Møre og Romsdal

  • Mads Langnes (red.)

kr 420,00

Møre og Romsdal er ofte omtalt som eit fogderifylke, kjenneteikna av ei rekkje langvarige og utfordrande konfliktar mellom dei tre tidlegare fogderia Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Mange har vist til interne kulturelle, administrative og økonomiske interessekonfliktar mellom fogderia i fylket gjennom fleire hundreår, og nokre har hevda at den såkalla fogderistriden framleis gjer seg gjeldande også i våre dagar.

Produktnummer: 9788283051339 Kategorier: ,

Møre og Romsdal, som ofte blir omtalt som eit fogderifylke, har vore kjenneteikna av ei rekke langvarige og utfordrande konfliktar mellom dei tre tidlegare fogderia Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Mange har vist til interne kulturelle, administrative og økonomiske interessekonfliktar mellom fogderia i fylket gjennom fleire hundre år. Media, politikarar og andre samfunnsaktørar har hevda at den såkalla fogderistriden framleis gjer seg gjeldande også i våre dagar.

Målet med denne boka er å undersøke identitetar, kultur, konfliktar og samarbeid i Møre og Romsdal, som ligg som eit kulturgeografisk grenseland mellom Vestlandet, Austlandet og Trøndelag. I kva grad er dei historiske skiljelinene og konfliktane samtidsaktuelle faktorar?

Boka er basert på eit samarbeid mellom Romsdalsmuseet, Nordmøre museum, Viti og Nynorsk kultursentrum. Forfattarane arbeider ved dei nemnde musea.

Redaktør Mads Langnes (dr.philos.) er førstekonservator ved Romsdalsmuseet. Han er også ansvarleg for fellestenesta for forsking for musea i Møre og Romsdal, redaktør for årboka til Romsdalsmuseet og har tidlegare gitt ut ei rekke bøker og artiklar om agrarhistorie, rettshistorie, administrasjonshistorie og kulturhistorie.

  • Utgitt: September 2022
  • ISBN: 9788283051339
  • Antall sider: 222
  • Format: 17 x 24 cm
  • Leveringstid: 2-5 virkedager
  • Innbinding: Myk perm