Svein Henrik Pedersen

Svein Henrik Pedersen ble født i Trondheim i 1957 og bor nå i Malvik. Han er cand.philol. med hovedfag i historie, hovedoppgave i arkitekturhistorie og mellomfag i kunsthistorie. Han har vært konservator og er en produktiv lokalhistoriker, artikkelforfatter, aktiv som foredragsholder og leder av byvandringer.

Bøker og utgivelser