Signe Holta Ringertz

Signe Holta Ringertz er cand.pharm. fra Universitetet i Oslo, og har medisinsk embetseksamen fra Karolinska Institutet i Stockholm og Universitetet i Oslo. Hun er dr.med. fra Karolinska Institutet, spesialist i medisinsk mikrobiologi og har vært professor ved Universitetet i Tromsø. Den hovedsakelige delen av forskningen hennes har handlet om utvikling av bakteriers resistens mot antibiotika. Hun har også undervist i latin som fagspråk for farmasøyter og leger. I tillegg er hun omviser i urtehagen ved Norsk Farmasihistorisk Museum, med spesiell interesse for medisinplantenes historie.

Bøker og utgivelser