Randi Andersen

Randi Andersen er historikar og tilsett som avdelingsleiar på Osterøy museum, Museumssenteret i Hordaland. Ho har tidlegare skrive Gausdal bygdebok band 2 (1989) og Arna bygdebok band 1 – Frå dei eldste tider til 1840 (1999). Ho har vore redaksjonssekretær i Havråboka (1994) og arbeidd med ulike prosjekt, i tillegg til lokalhistoriske artiklar.

Bøker og utgivelser