Peter Andreas Kjeldsberg

Peter Andreas Kjeldsberg begynte som omviser på Ringve i 1963. Det ble starten på et vel femti år langt arbeidsforhold med museet i forskjellige roller – de siste årene som direktør i 1998–2013. Han har tidligere gitt ut boken Piano i Norge – Et uundværligt Instrument, han var konservator/utstillingsleder ved Grieg-jubileet i 1993 og har vært aktiv i ICOMs internasjonale komité for musikkmuseer. Han forteller her sin historie om museet og menneskene, og reflekterer over ulike strategier, prioriteringer og utviklingstrekk i museets første seksti år. Foto: Cathrine Ruud.

Bøker og utgivelser