Olav Gjærevoll

Olav Gjærevoll (1916–1994) ble ansatt ved DKNVS Museet i Trondheim som konservator i botanikk i 1947. Han ble etter hvert professor samme sted og på Norges Lærerhøgskole i Trondheim. Gjærevoll deltok i vitenskapelige ekspedisjoner til Alaska og Grønland, og gav ut over 130 vitenskapelige avhandlinger i botanikk, spesielt innen plantesosiologi og plantegeografi. Professor Gjærevoll arbeidet mest med planter i fjellet og i arktiske strøk, men var også sterkt engasjert i naturvernarbeid og ble verdens første miljøvernminister i 1972.

Bøker og utgivelser

Bilde av forsida av boka Fjellflora

Fjellflora

kr 290,00
Kjøp nå