Øivind Lunde

Øivind Lunde (f. 1943) disputerte i 1977 ved Universitetet i Lund med avhandlingen Trondheims fortid i bygrunnen. Fra 1968 arbeidet han som antikvar hos Riksantikvaren med den arkeologiske virksomheten som arbeidsområde. I 1991 ble Lunde utnevnt til riksantikvar. Fra 1996 til 2011 var han direktør for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider i Trondheim. Fra 1986 til 2007 hadde Lunde også en bistilling som professor II i middelalderarkeologi ved Universitetet i Oslo.

Foto: Jo Helle

Bøker og utgivelser