Marit K. Lykken Flåtter (redaktør)

Marit K. Lykken Flåtter (f. 1975) har diplom fra Kunsthøgskolen i Bergen avd. Kunstakademiet, er skribent og ansvarlig redaktør i nettmagasinet ArtScene Trondheim (AST). Flåtter var med å etablere AST som Trøndelags meningsbærende arena for formidling, debatt og refleksjon om samtidskunst fra 2010. Hun er opptatt av kunstneres produksjonsvilkår og kunstens rolle i offentligheten og medlem av Kritikerlaget og Norsk redaktørforening.

Bøker og utgivelser