Linda Helén Haukland

Linda Helén Haukland (f. 1971) er historiker og har blant annet skrevet boka Nye høyder. Framveksten av Universitetet i Nordland fra 2015. Hun er i ferd med å avslutte sitt doktorgradsarbeid om universitetsprosessen i Bodø. Haukland har skrevet boka Hverdag i ruinene. Bodø 1940–1945, som kom ut i 2012, og en rekke artikler om Hans Nielsen Hauges samfunnsrolle.

Bøker og utgivelser