Kathrin Pabst

Kathrin Pabst er utdannet etnolog og førstekonservator NMF, med en doktorgrad i museumsetikk. Hun jobber til daglig som leder for fagseksjonen ved Vest-Agder-museet, der arbeidet med følsomme tema er et viktig satsingsområde.

Bøker og utgivelser