Karl H. Brox

Karl H. Brox har arbeidet som journalist i både NRK og Adresseavisen, først og fremst med tema som har med friluftsliv, natur og miljø å gjøre. Han har vært formann i Trondhjems Turistforening og hatt en rekke andre verv. I årenes løp har han selv skrevet, oversatt og på andre måter bidratt til omlag tretti bøker, deriblant natur- og turbøker om Trollheimen, Sylene, Forollhogna og Dovrefjell-Sunndalsfjella. Videre har han skrevet en biografi om Eva og Fridtjof Nansen, en omfattende beretning om Heimevernet i Norge, en dokumentarroman om Titranulykken i 1899 og en vakker illustrert håndbok om foring av fugler – samt turguider til Bymarka og Ladestien i Trondheim.

Bøker og utgivelser

Bilde av forsida av boka Over Dovrefjell. Langs pilegrimsled og kongevei

Over Dovrefjell

Langs pilegrimsled og kongevei

Les mer