Ivar Roger Hansen

Ivar Roger Hansen (f. 1955) er cand. philol med musikkvitenskap hovedfag, og skrev hovedfagsoppgave om musikalske sider ved Petter Dass’ diktning. I perioden 2004–2013 var han daglig leder ved Petter Dass-museet i Alstahaug. Hansen har i mer enn 40 år arbeidet som kulturadministrator, dirigent, programskaper i NRK, forsker og forfatter. I 2003 utga Nasjonalbiblioteket hans bibliografi over musikk knyttet til Knut Hamsuns diktning. En omfattende biografi om komponisten David Monrad Johansen utkom i 2013. I perioden 2014–2020 var Ivar Roger Hansen direktør ved Ringve Musikkmuseum i Trondheim. 

Bøker og utgivelser