Hege Ekeli

Hege Ekeli er cand.pharm. fra Universitet i Oslo. Hun har arbeidet som avdelingsleder i farmasøytisk industri med klinisk utprøvning og dokumentasjon og registrering av legemidler før markedsføring. Viktige legemiddelgrupper har vært astma- og allergipreparater, bl.a. allergenekstrakter fra planter til diagnose og behandling av allergier. Hun har også vært den farmasøytiske industriens representant i Bivirkningsnemnda. Hun er nestleder i styret for Norsk Farmasihistorisk Museum

Bøker og utgivelser