Harald Johannes Krøvel

Harald Johannes Krøvel (f. 1970) har hovudfag i historie frå NTNU, Trondheim. Etter nokre år som lærar på Volda vidaregåande skule vart han i 2008 tilsett som stipendiat ved Historisk institutt, høgskulen. Her arbeidde han innanfor prosjektet «Kulturperspektiv på møte mellom embetsmenn og bønder ca. 1660–1870». Sidan 2016 har han vore fast tilsett ved Høgskulen i Volda. Krøvel har vore medforfattar av første bandet i fylkessoga for Sogn og Fjordane og har dessutan publisert mange historiefaglege artiklar innanfor lokal- og regionalhistorie.

Bøker og utgivelser

Bilde av forsida av boka Skodjesoga band 1

Skodjesoga. Bind 1

Skogbygder i fjordlandskap

kr 490,00
Kjøp nå