Haldis Isachsen

Haldis Isachsen (f. 1948) har arbeidet ved Trondheim byarkiv i en årrekke og er kjent som bilderedaktør og tekstforfatter i mange trondheimsbøker, blant annet Trondheim byleksikonTrondheim før og nåMitt TrondheimMinner fra Trondheim og Adolf Øien.

Billedredaktør Haldis Isachsen leser fra boka Minner fra Trondheim som viser både store forandringer og kontinuitet i bybildet.

Bøker og utgivelser