Håkon B. Stokland

Håkon B. Stokland (f. 1979) er ph.d. i teknologi- og vitenskapsstudier med avhandlingen Towards a new approach for studies of endangered species management – Technologies of government in Norwegian wolf management (1960s-2010s) (2015). Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og har i tillegg en deltidsstilling som forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Han deltar også i FNs naturpanel (IPBES). Forskningen hans har hovedsakelig dreid seg om politikkutforming i tilknytning til naturmangfold, men også om bærekraft og bioøkonomi, industrialisert matproduksjon og historisk minneteori.

Foto: Lars R. Bang, NTNU.

Bøker og utgivelser

Bilde av forsida av boka Fra varmekraft til bærekraft

Fra varmekraft til bærekraft

Historien om energi- og prosessteknikk ved NTNU 1910–2020

kr 450,00
Kjøp nå