Gunnhild Røthe

Gunnhild Røthe er religionshistoriker med vikingtiden og nordisk middelalder som sitt spesialområde. Hun tok doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2004 med avhandlingen Helt, konge og helgen. Den hagiografiske tradisjon om Olav den hellige i «Den legendariske saga», «Heimskringla» og «Flateyjarbók», og var som postdoc-stipendiat tilknyttet Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder. Røthe er fast spaltist i Klassekampen og underviser i norsk og religion.

Forfatter Gunnhild Røthe leser om hedensk fødselsmagi fra sin nye bok "Magi og mirakler fra vikingtid til middelalder".