Frode Lindgjerdet

Frode Lindgjerdet (f. 1973) er cand.philol. i historie fra NTNU og jobber til daglig som historiker og formidler ved Forsvarsmuseet Rustkammeret i Trondheim.

Foto: Elise Vestrum Lindgjerdet

Operasjon TITLE var et forsøk på å senke det tyske slagskipet Tirpitz ved hjelp av såkalte menneskelige torpedoer i slutten av oktober 1942. Tirpitz lå da i Fættenfjorden, en sidearm til Trondheimsfjorden. Boka beskriver planleggingen, gjennomføringen og flukten etter det mislykkede angrepet.

Dette er en historie om mot, oppfinnsomhet og vilje til å bruke ny og uprøvd teknologi i en desperat situasjon, samt flukten gjennom det okkuperte Trøndelag. Den er basert på primærkilder fra britiske arkiver, telegrammer og rapporter som ble nedtegnet like før, under og rett etter operasjonen.

Bøker og utgivelser

Bilde av forsida av boka Operasjon Title

Operasjon TITLE

Tokt mot «Tirpitz» i Trondheimsfjorden

kr 390,00
Kjøp nå