Eivind Falk

Eivind Falk arbeider ved Norsk håndverksinstitutt, Senter for immateriell kulturarv, som er en del av Lillehammer museum. Instituttet har som mål å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke.

Bøker og utgivelser