Eirik Lien

Eirik Lien ble født i Trondheim i 1946 og har bodd her siden. I 1973 ble han cand.philol. ved Universitetet i Trondheim med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Han har vært ansatt ved Universitetet i Trondheim / NTNU i til sammen 35 år og 5 år i Norsk Data AS. Siden 2013 har han vært aktiv pensjonist. Lien er en ettertraktet kvissmaster og foredragsholder – og leder populære tematiske vandringer i Trondheim.

Foto: Jens Petter Søraa, gjengitt med tillatelse fra Adresseavisen.

Forfatter Eirik Lien presenterer sin kvissbok om Trondheim.

Bøker og utgivelser