Egil Simensen

Egil Simensen er født 1940 i Os i Østerdalen, og er nå bosatt på Tynset. Han er utdannet veterinær, og har vært professor ved Norges veterinærhøgskole innen fagområdet husdyrmiljø og forebyggende helsearbeid. Han har skrevet om husdyrbruket i Nord-Østerdalen i lokale årbøker og bygdebøker, og er forfatter av boka Dølafeet.

Bøker og utgivelser