Bjørn Norberg

Bjørn Norberg er sivilingeniør og har arbeidet ved A/S Norsk Staaltaugfabrik og deretter i Det Norske Veritas (DNV) Taubanetilsynet. Han er nå pensjonist og debuterer som forfatter av den første boka om norske taubaner, sammen med sin kone, Perly Folstad Norberg.

Bøker og utgivelser