Bjørn Ivar Berg

Bjørn Ivar Berg (f. 1955) er historiker og ansatt som forsker ved Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg. Han er dr.philos. med en teknologihistorisk avhandling og arbeider med kulturminnevern, økonomisk og sosial historie ved bergverk. Han har tidligere skrevet bøkene Glemte mennesker, Moisesberg i Fyresdal 1541–1549 og Bergverk i Norge. Kulturminner og historie.