Berit Smestad Paulsen

Berit Smestad Paulsen er professor i farmakognosi ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun er cand.pharm. fra samme universitet og har ph.d. i organisk kjemi fra Royal Holloway College, University of London. I sin undervisning har hun dekket alle områder innen faget farmakognosi, og forskningsspesialiteten hennes er biologisk aktive substanser fra planter tradisjonelt brukt i Norge og en rekke land i Europa, Asia og Afrika. Hun er medlem av styret for Norsk Farmasihistorisk Museum.

Bøker og utgivelser