Axel Christophersen

Axel Christophersen er professor i historisk arkeologi ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet. Han deltok i de arkeologiske undersøkelsene i Trondheim på 1970- og 80-tallet og ledet det store forsknings- og publiseringsarbeidet etter avslutningen av undersøkelsene. Det arbeidet satte Trondheim i en nordisk lederposisjon på området byarkeologi. Christophersen har også bidratt i en rekke byarkeologiske undersøkelser i både inn- og utland.

Bøker og utgivelser

Bilde av forsida av boka Under Trondheim

Under Trondheim

Fortellinger fra bygrunnen. DKNVS SKRIFTER nr. 3/2020

kr 390,00
Kjøp nå
Bilde av forsida av boka Tingenes tale

Tingenes tale

kr 390,00
Kjøp nå