Åsa Elstad

Åsa Elstad har utdanning i tekstilforming og ein dr. art. grad i historie, og har undervist i dei fleste skoleslag og vore museumskonservator. Ho har skrive bøker og vore medforfattar på verk om husflid, klede, kystkultur og fiskeri, blant anna Kystkvinner i Norge, Moteløver og heimfødingar, Nordnorsk kulturhistorie, Nordlands historie og Norges fiskeri- og kysthistorie.

Foto: Trond Gansmoe Johnsen

Bøker og utgivelser

Midlertidig bilde av forsida av boka Trådar frå fortida

Trådar frå fortida

Nordnorske klesplagg og handarbeid i tekstil

kr 420,00
Kjøp nå