Åsa Elstad

Åsa Elstad har utdanning i tekstilforming og ein dr.art.-grad i historie, og har undervist i dei fleste skoleslag og vore museumskonservator. Ho har skrive bøker og vore medforfattar på verk om ulike emne som husflid, klede, kystkultur og fiskeri, blant anna Kystkvinner i Norge, Moteløver og heimfødingar, Nordnorsk kulturhistorie, Nordlands historie og Norges fiskeri- og kysthistorie.

Foto: Trond Gansmoe Johnsen

Bøker og utgivelser

Bilde av forsiden av boka Trådar frå fortida

Trådar frå fortida

Nordnorske klesplagg og handarbeid i tekstil

kr 430,00
Kjøp nå