Anne E. Nygård

Anne Elisabeth Nygård er over gjennomsnittet interessert i veving, og spesielt av damask. I 2017 ble hun juryert inn som medlem i Norske Husflidhåndverkere med sine damaskarbeider. Hun har mange vever med dragrustning, også med harnisk. Sju av disse vevene brukes på kurs i oppsetting og veving av damask som Anne holder i sine lokaler i Botngård, med deltakere fra inn- og utland.

 

Anne Elisabeth Nygård has a higher-than-average interest in weaving, especially of damask. In 2017 she was voted in as a member of The Norwegian Folk Art and Craft Practitioners’ Association with her damask works. She has a number of draw looms, also with single unit. Seven of those looms are used in the damask weaving classes she holds at her premises in Botngård, Norway, with local as well as international participants.

Forfatter Anne E. Nygård siterer Hannah Ryggen i sin innledning til boka Damaskvev som er den første norske læreboka som er utgitt om dette emnet siden 1849.

Bøker og utgivelser